19. Poslovno - turistička burza PUT
Hotel Park, Split, 15. – 17. studenog 2017.
6. međunarodni disc golf turnir Drava Forester
Varaždin, 3. – 5. studenog 2017.