22. poslovno turistička burza PUT,
25.-27. 11. 2020., Crikvenica
25. sajam Priroda, lov, ribolov, turizam
9.-11. 10. 2020., Varaždin
9. međunarodni disc golf turnir Drava Forester
28.10. - 2.11. 2020., Varaždin