24. poslovno turistička burza PUT,
studeni, 2023.
26. sajam Priroda, lov, ribolov, turizam
6.-8.10.2023., Varaždin
11. međunarodni disc golf turnir Drava Forester
1.-5.11.2023., Varaždin