24. poslovno turistička burza PUT - Biograd na Moru,
10. - 12. 4., 2024.
27. sajam Priroda, lov, ribolov, turizam
Listopad / Oktobar 2024., Varaždin
11. međunarodni disc golf turnir Drava Forester
1.-5.11.2023., Varaždin