20. poslovno turistička burza PUT,
studeni 2018. – Varaždin