22. poslovno turistička burza PUT,
14.-16. 4. 2021., Crikvenica
25. sajam Priroda, lov, ribolov, turizam
8.-10. 10. 2021., Varaždin
9. međunarodni disc golf turnir Drava Forester
27.10. - 1.11. 2021., Varaždin