21. poslovno turistička burza PUT,
13.-15. studeni 2019., Gradac
24. sajam Priroda, lov, ribolov, turizam
11.-13. 10. 2019., Varaždin
8. međunarodni disc golf turnir Drava Forester
30.10. - 4.11. 2019., Varaždin