21. poslovno turistička burza PUT,
studeni 2019. – Gradac
24. sajam Prorida, lov, ribolov, turizam
11.-13. 10. 2019., Varaždin
8. međunarodni disc golf turnir Drava Forester
30.10. - 4.11. 2019., Varaždin